Bön

Välkommen till församlingsgemensam bön varje måndag klockan 19.00 under vårterminen 2019! Bön är samtal med Gud, tillbedjan, förbön och mycket mer. Vi ber enkelt och koncentrerat ca en timme och varvar bön med undervisning.

Vi ber också alltid i våra gudstjänster och du kan alltid få personlig förbön i samband med gudstjänsterna.

Skicka dina böneämnen till mejladressen bon@uppsalapingst.se

Alla är välkomna!