Bön

Gud hör bön! I pingstkyrkan ber vi alltid i våra gudstjänster och du kan alltid få personlig förbön i samband med gudstjänsterna.  Utöver våra hemgrupper som möts till bön varje vecka i hemmen kan du även välja att delta i bönemöten i kyrkan som hålls på olika språk.

Alla är välkomna!

  • Onsdag 16.00 & 18.00 Amharinya
  • Fredag 17.00 Tigrinja
  • Söndag 15.00 Finska