Brunch

Brunchen är en mötesplats för unga vuxna som äger rum tre lördagar per termin kl 11-13! Ett spännande och dagsaktuellt ämne presenteras av en eller flera talare samtidigt som en härlig brunchbuffé intas till ett förmånligt pris.

Vi möts i kyrksalen och börjar med att äta tillsammans. Sen följer en föreläsning på ca 45 min innan åhörarna inbjuds att samtala kring det för dagen aktuella ämnet.

Vi rekommenderar att du anmäler dig på facebook-eventet som ligger ute på vår officiella facebook-sida omkring två veckor före brunchen äger rum. Klicka här för att komma dit