Brunch

I Uppsala Pingst dukar vi upp till brunch vid tre tillfällen varje termin. Brunchen gästas alltid av en särskilt inbjuden talare som talar utifrån ett tema eller helt enkelt berättar sin livsberättelse.

Vår förhoppning är att Brunchen ska vara uppbyggande och uppmuntrande för dig som är kristen, liksom vara ett skönt och avslappnat sätt att bjuda med en kompis som kanske är nyfiken på kyrkan eller den kristna tron.

Brunchen kostar 85kr/person.

Vårens datum
Anmäler dig gör du via Facebook-eventen nedan.

9 februari • Elin Liljero Eriksson

9 mars • Josefin Cummings

6 april • Petrus Haddad

Vi möts i kyrksalen och börjar med att äta tillsammans. Sen följer en föreläsning på ca 45 min innan åhörarna inbjuds att samtala kring det för dagen aktuella ämnet.

Vi rekommenderar att du anmäler dig på facebook-eventet som ligger ute på vår officiella facebook-sida omkring två veckor före brunchen äger rum. Klicka här för att komma dit