Gudstjänst på amharinya

Söker du gudstjänstgemenskap på amharinya så är detta för dig. På lördagar kl. 12:00 möts en grupp för gemenskap kring bibelordet, nattvarden, bönen och lovsången i kyrkan.

För dig som talar amharinya. Alla åldrar är välkomna!

Som regel möts gruppen till gudstjänst i barnlandet på Plan 2. Ibland anordnar våra amharinya- och tigrinjatalande grupper gemensamma konferenser.