Internationellt

De goda nyheterna om Jesus är till för alla. Församlingens uppgift är att kommunicera detta till människor i varje tid. Vi vill dela med oss av det goda som vi upplevt och av det som vi har. Bland annat har vi ett socialt engagemang där vi som kyrka bidrar ekonomiskt till utbildning, hälsa, fadderverksamhet, fattigdomsbekämpning och bibelöversättningsarbete.

Under de senaste åren har Etiopien kommit i vår församlings väg på olika sätt. Förutom att vi har en aktiv grupp etiopier integrerad i vår församling så har vi missionärer som under många år odlat relationen till en lokal pingstförsamling i Zeway, Etiopien.

·         Tillsammans med den lokala församlingen är vi med och bygger ett ungdomscenter i Zeway med syfte att skapa en mötesplats för ungdomar där.

·         Planering pågår också för att satsa på en media projekt tillsammans med finska pingströrelsens hjälporganisation.

Kontakt: Tatta Lennartsson & Kjell Grönroos

Tillsammans med en av våra vänförsamlingar, One Way Church i Sydafrika, är vi med och bygger en skola i Sankandi, sydvästra Zambia.

·         Flera av vår församlings medlemmar är personligt engagerade och sponsrar flera barn på skolan.

·         Vi erbjuder även möjligheten att följa med på olika resor till Zambia för att besöka skolan och både inspireras för mission och inspirera på plats. Nu kan du följa med på en teamresa till Zambia. 24 juni och 9 juli 2015 Resan är ett samarbete mellan Pingstkyrkan Uppsala och One Way Community Church i Sydafrika och teamet kommer därför vara en blandning av människor från Sverige och Sydafrika. Resen utgår ifrån Sydafrika och hela teamet bilar därifrån, genom Botswana och Namibia till Zambia. Resan tar ca två dagar och övernattning sker på någon av alla de safaricamps som finns utmed vägen. Väl framme i Zambia kommer teamet att bo på den camp som One Way Church byggt, precis intill den stora Zambezi floden. Alla deltagare bor i tält. Under de dagar som vi är där, kommer vi att delta i praktiskt arbete, relaterat till skolan fram för allt. Självklart blir det tid för att leka och engagera sig i barnen. För dig som är fadder till ett barn på skolan, är detta en fantastisk chans att få möta ditt fadderbarn och hans/hennes familj. Teamet kommet även att delta i gudstjänstlivet i den lokala församling som finns i Sankandi. Vi besöker också närliggande byar och delar Guds ord och visar Guds kärlek. På flera plan är detta ett relationsbygge. Upplev Afrika och gör en ”once-in-a-life-time” upplevelse genom att se delar av fyra olika länder. Det finns gott om anledning att tro, att Afrika även kommer att bjuda på en bonus i form av en och annan elefant. Pris: 11.000kr* I priset ingår flyg till Sydafrika tur och retur. Del i bilkostnader tur och retur, Zambia Logi samt frukost, lunch och middag Visumkostnader *priset kan dock inte bekräftas förrän resan bokats Anmälan görs senast 20 mars till desiree.lyckelind@uppsalapingst.se För mer information

Kontakt: Dèsirée Lyckelind

Pingstkyrkan Uppsala har sen många år tillbaka arbetat med olika församlingskontakter i både Israel och de palestinska områdena.

Vi samarbetar med PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) dels i ett regionalt organisationsutvecklingsprojekt i bibelsällskapen i Mellanöstern och Nordafrika dels ett byutvecklingsprojekt på norra Västbanken i trakterna av Jenin. Ett försök till att skapa arbetstillfällen och framtidstro i en svår miljö.

Det ordnas också studieresor till området med syfte att ge kristna ledare möjligheten att fördjupa sin bibelförståelse och förkunnelse. Dessa resor går under vad vi kallar för Mötesplats Jerusalem.

Kontakt: Tatta Lennartsson

Zimbabwe är ett land med stora utmaningar på det ekonomiska området och även ett land som kämpar med HIV/AIDS.

Vi har under flera år arbetar tillsammans med PMU och den lokala pingströrelsen i Zimbabwe i tre olika projekt.

·         HIV/AIDS-arbete där de lokala församlingar arbetar förebyggande med HIV/AIDS samt hjälper den som drabbats av sjukdomen.

·         Förskolearbete ett arbete på flera platser runt om i Zimbabwe där man driver förskolor som arbetar med fokus på barns rättigheter. Ett pedagogiskt koncept med fokus på varje individs utveckling.

·         Organisationsutveckling, där den lokala pingstkyrkan, Assemblies of God får utveckla sitt arbete till att möta människors behov i en för landet svår tid.

Tillsammans med flera Pingstförsamlingar i Sverige ges bidrag till pastorers löner och hjälp till HIV/AIDS drabbade barn att få gå i skolan.

Kontakt: Tatta Lennartsson

Iran är hemland för flertalet av våra medlemmar och vi samlar därmed till gudstjänst på persiska varje vecka.

·         Inom ramen för Marco Polo Network är församlingen med i arbetet att stötta församlingar i det geografiska område som Marco Polo reste igenom på 1200-talet. Se mer: www.marcopolonetwork.se

·         Under ett par års tid har ett arbete pågått att översätta Nya Testamentet till ett av de mindre språken i Iran – baluschiska. Flera av evangelierna är redan klara.

Kontakt: Carina Jahani

Delta i gudstjänster där kontinuerliga rapporter ges om vad som händer just nu. Var med och be för pågående insatser! Teamresor, studieresor som arrangeras ger dig möjlighet att själv resa till andra länder och möta troende i annan miljö än den svenska.

Primär finansiering är enskildas gåvor. Även andra församlingar delar kostnader för vissa projekt. Församlingen har en Second Hand butik där överskottet går till hjälparbete runt om i världen. Gåvor kan ges kontant eller via kontokort samt swish i församlingens gudstjänster. Inbetalning kan också göras till post- och bankgiro eller via autogiro.