Internationellt

De goda nyheterna om Jesus är till för alla. Församlingens uppgift är att kommunicera detta till människor i varje tid. Vi vill dela med oss av det goda som vi upplevt och av det som vi har. Bland annat har vi ett socialt engagemang där vi som kyrka bidrar ekonomiskt till utbildning, hälsa, fadderverksamhet, fattigdomsbekämpning och bibelöversättningsarbete.

Under de senaste åren har Etiopien kommit i vår församlings väg på olika sätt. Förutom att vi har en aktiv grupp etiopier integrerad i vår församling så har vi missionärer som under många år odlat relationen till en lokal pingstförsamling i Zeway, Etiopien.

·         Tillsammans med den lokala församlingen är vi med och bygger ett ungdomscenter i Zeway med syfte att skapa en mötesplats för ungdomar där.

·         Planering pågår också för att satsa på en media projekt tillsammans med finska pingströrelsens hjälporganisation.

Kontakt: Tatta Lennartsson & Kjell Grönroos

Tillsammans med en av våra vänförsamlingar, One Way Church i Sydafrika, är vi med och bygger en skola i Sankandi, sydvästra Zambia. Flera av vår församlings medlemmar är personligt engagerade och sponsrar flera barn på skolan.

Vi har ett hjärta för de onådda och för de underpriviligerade. Uppsala Pingst har därför sen flera år varit engagerade i ett utbildningsprojekt i sydvästra Zambia. Det började med fadderverksamhet, teamresor och nu bygger vi en skola i byn Kabula One.

Insamlingen till skolprojektet började med våra egna barn i söndagsskolan, som under våren 2018 initierade insamlingen Smartie Utmaningen. Syftet är att bygga en skola med tre klassrum, förrådsutrymme och lärarrum samt kök och latriner.

Målet är att se till att de 94 barn som finns i byn och har skolåldern inne, ska få gå i skola, lära sig läsa, skriva och räkna. Vi tror att skolan med dess lärare ska få tjäna ett gott syfte för många år framöver.

Vi tror också att utbildning är viktigt och vi vill satsa på den unga generationen för att skapa trygghet och hopp för framtiden!

Vill du vara med och ge?

Swish – 123 602 52 74
Bankgiro – 378-4022

Märk din gåva med “Zambia”
Tillsammans gör vi skillnad!

Projektet sker i samarbete med den lokala organisationen Kingsway Educational Initiatives och består av två skolor. Läs mer om projektet och våra skolor här: www.kingsway.africa

Andra projektpartners är:

För mer information, kontakta Dèsirée Lyckelind (desiree.lyckelind@uppsalapingst.se)

Pingstkyrkan Uppsala har sen många år tillbaka arbetat med olika församlingskontakter i både Israel och de palestinska områdena.

Vi samarbetar med PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) dels i ett regionalt organisationsutvecklingsprojekt i bibelsällskapen i Mellanöstern och Nordafrika dels ett byutvecklingsprojekt på norra Västbanken i trakterna av Jenin. Ett försök till att skapa arbetstillfällen och framtidstro i en svår miljö.

Det ordnas också studieresor till området med syfte att ge kristna ledare möjligheten att fördjupa sin bibelförståelse och förkunnelse. Dessa resor går under vad vi kallar för Mötesplats Jerusalem.

Kontakt: Tatta Lennartsson

Zimbabwe är ett land med stora utmaningar på det ekonomiska området och även ett land som kämpar med HIV/AIDS.

Vi har under flera år arbetar tillsammans med PMU och den lokala pingströrelsen i Zimbabwe i tre olika projekt.

·         HIV/AIDS-arbete där de lokala församlingar arbetar förebyggande med HIV/AIDS samt hjälper den som drabbats av sjukdomen.

·         Förskolearbete ett arbete på flera platser runt om i Zimbabwe där man driver förskolor som arbetar med fokus på barns rättigheter. Ett pedagogiskt koncept med fokus på varje individs utveckling.

·         Organisationsutveckling, där den lokala pingstkyrkan, Assemblies of God får utveckla sitt arbete till att möta människors behov i en för landet svår tid.

Tillsammans med flera Pingstförsamlingar i Sverige ges bidrag till pastorers löner och hjälp till HIV/AIDS drabbade barn att få gå i skolan.

Kontakt: Tatta Lennartsson

Iran är hemland för flertalet av våra medlemmar och vi samlar därmed till gudstjänst på persiska varje vecka.

·         Inom ramen för Marco Polo Network är församlingen med i arbetet att stötta församlingar i det geografiska område som Marco Polo reste igenom på 1200-talet. Se mer: www.marcopolonetwork.se

·         Under ett par års tid har ett arbete pågått att översätta Nya Testamentet till ett av de mindre språken i Iran – baluschiska. Flera av evangelierna är redan klara.

Kontakt: Carina Jahani

Delta i gudstjänster där kontinuerliga rapporter ges om vad som händer just nu. Var med och be för pågående insatser! Teamresor, studieresor som arrangeras ger dig möjlighet att själv resa till andra länder och möta troende i annan miljö än den svenska.

Primär finansiering är enskildas gåvor. Även andra församlingar delar kostnader för vissa projekt. Församlingen har en Second Hand butik där överskottet går till hjälparbete runt om i världen. Gåvor kan ges kontant eller via kontokort samt swish i församlingens gudstjänster. Inbetalning kan också göras till post- och bankgiro eller via autogiro.