Söndagsskola

Till söndagsskolan är alla barn mellan 3-14 år välkomna. Vi tycker det är viktigt att varje barn får höras och synas, därför är barnen indelade i mindre klasser. Där får barnen höra Bibelns budskap anpassat till sin ålder.

I slutet av samlingen har vi en speciell andakt som kallas för ”Barnatro”. Under Barnatro får barnen möjlighet att samtala om tro och be i smågrupper tillsammans med en vuxen.

Vill du veta mer? Kontakta Sandra Svensson.

Vi möter barnen i foajén där de får namnlappar. Första delen av söndagsskolan börjar redan i gudstjänsten i kyrksalen, där de sitter med sina föräldrar. Efter ca 20 minuter berättas söndagsskolans tema och då går barnen tillsammans med ledarna vidare till sina egna söndagsskoleklasser.

Vi har fem klasser indelade i åldrarna:

3 år, 4-5 år, 6-7 år, 8-10 år, 11-14 år. För barn 0-2 år finns ett lekrum där de kan leka under föräldrarnas uppsyn.

När gudstjänsten slutar, slutar även söndagsskolan. Då fikar barnen tillsammans med sina föräldrar.