God Jul och ett välsignat 2019!

By |december 14th, 2018|Categories: Uncategorized|

Uppsala Pingst önskar dig en riktigt God Jul och ett välsignat nytt år! Med tacksamhet kan vi konstatera att församlingen kan lägga ytterligare ett år av välsignelser till sin drygt sekellånga historia. 2018 har varit ett år av tillväxt och expansion, ett nådens år från Herren. Mängden människor som samlas har under flera år succesivt ökat. Genom barnen och ungdomarna, som dominerar församlingsbilden, finns framtiden redan på plats. Vår församling är inte en nischad krets för några få. I församlingen ryms barnen och de gamla sida vid sida. Nya svenskar och vi som varit på plats hela livet finns i samma gemenskap. Kvinnor och män, grabbar och tjejer står tillsammans för att hjälpa och styrka varandra. Mot denna bakgrund känns det naturligt att uttrycka ett stort tack till dig som på olika sätt relaterar till församlingen. Tack för allt det positiva som du har bidragit med under året! Utan din och alla de andras insats hade församlingen varit mycket fattigare. Tack för alla de gånger din vänliga blick har uppmuntrat en medmänniska. Tack för förbön och omsorg om gemenskapen. Genom att tala gott och att arbeta för det goda skapas en dynamisk atmosfär som utlöser Guds kraft. När jag nu önskar dig en God Jul och ett Gott nytt år är min förhoppning att det goda skall flöda i ditt liv. Han som kallade oss sviker aldrig! Hälsningar Dan Salomonsson

Gör en insats i vår stad och i vårt län

By |januari 26th, 2015|Categories: Uncategorized|

Uppsala Pingst har tillsammans med sex andra församlingar i ABC-regionen ett gemensamt arbete i det sociala området. Det är ett akutboende och stödboende med 25 platser för den som vill bli kvitt sitt missbruk. Boendet drivs tillsammans med Hela Människan i Järfälla. Varje vecka görs besök på fängelser, där man erbjuder samtal för de som sitter inne men också stöd till familj och anhöriga. Kan tyckas vara små insatser men det gör stor skillnad! Många är redan med och stödjer detta arbete med en slant varje månad. Vill du också vara med, så kan du anmäla ditt intresse genom att maila info@uppsalapingst.se och ange namn, adress, mailadress samt vilken summa du vill bidra med varje månad; 100kr, 200kr eller valfritt belopp. Varje månad kommer du få ett informationsbrev om verksamheten. Var med och gör en insats i vår stad och vårt län!