En församling värd att satsa på

By |mars 5th, 2019|Categories: Uncategorized|

Ställ tre frågor när du funderar på att stödja en församling eller organisation: Hur har församlingen lyckats fram till nu? Har ledarna visat sig trovärdiga och kompetenta? Kommer min gåva att förvaltas på bästa sätt?   Några punkter som visar hur Pingstkyrkan i Uppsala försöker leva upp till ditt förtroende: Mer än hundra år av förtroende och ständigt växande. Pingstkyrkan i Uppsala har funnits på plats i över hundra år och fungerat både lokalt och globalt så att tusentals människor har berörts av församlingens arbete och vision. Gåvorna som ges omsätts direkt i församlingens sociala och förkunnande arbete i Uppsala, nationellt och internationellt. Genom åren har omgivningen och samhället förändrats. Utan att kompromissa om kärnan i tron har Uppsala Pingst förnyats och förändrats för att vara så effektiv relevant som möjligt i varje tid. Bibliska principer Pingstkyrkan i Uppsala vill stå upp för en genuin bibeltro och en klar medvetenhet om kärnan i en kyrkas stora uppdrag. Tron och engagemanget är på riktigt! Vart du än möter Uppsala Pingst så märker du att församlingen seriöst tar tron på allvar så att det genomsyrar all verksamhet. Teologin formas av frågan: ”Vad säger Bibeln?”. Verksamheten växer fram ur frågan: ”Vad kan vi hjälpa till med?” Ett ledarskap som har överlåtit sig till kallelsen Pingstkyrkan i Uppsala har ett ledarskap som genom många år visat sin överlåtelse och sitt engagemang. Ledare som står kvar genom olika säsonger och faser i en kyrkas historia skapar trovärdighet och stabilitet inför en expansiv och föränderlig framtid. Ekonomisk transparens och integritet Pingstkyrkans ekonomiska redovisning är helt transparent och öppen. Genom externa revisorer och en demokratisk grundstruktur säkerställs att ekonomin förvaltas på ett professionellt och kompetent sätt. Det faktum att församlingen funnits i [...]

God Jul och ett välsignat 2019!

By |december 14th, 2018|Categories: Uncategorized|

Uppsala Pingst önskar dig en riktigt God Jul och ett välsignat nytt år! Med tacksamhet kan vi konstatera att församlingen kan lägga ytterligare ett år av välsignelser till sin drygt sekellånga historia. 2018 har varit ett år av tillväxt och expansion, ett nådens år från Herren. Mängden människor som samlas har under flera år succesivt ökat. Genom barnen och ungdomarna, som dominerar församlingsbilden, finns framtiden redan på plats. Vår församling är inte en nischad krets för några få. I församlingen ryms barnen och de gamla sida vid sida. Nya svenskar och vi som varit på plats hela livet finns i samma gemenskap. Kvinnor och män, grabbar och tjejer står tillsammans för att hjälpa och styrka varandra. Mot denna bakgrund känns det naturligt att uttrycka ett stort tack till dig som på olika sätt relaterar till församlingen. Tack för allt det positiva som du har bidragit med under året! Utan din och alla de andras insats hade församlingen varit mycket fattigare. Tack för alla de gånger din vänliga blick har uppmuntrat en medmänniska. Tack för förbön och omsorg om gemenskapen. Genom att tala gott och att arbeta för det goda skapas en dynamisk atmosfär som utlöser Guds kraft. När jag nu önskar dig en God Jul och ett Gott nytt år är min förhoppning att det goda skall flöda i ditt liv. Han som kallade oss sviker aldrig! Hälsningar Dan Salomonsson

Gör en insats i vår stad och i vårt län

By |januari 26th, 2015|Categories: Uncategorized|

Uppsala Pingst har tillsammans med sex andra församlingar i ABC-regionen ett gemensamt arbete i det sociala området. Det är ett akutboende och stödboende med 25 platser för den som vill bli kvitt sitt missbruk. Boendet drivs tillsammans med Hela Människan i Järfälla. Varje vecka görs besök på fängelser, där man erbjuder samtal för de som sitter inne men också stöd till familj och anhöriga. Kan tyckas vara små insatser men det gör stor skillnad! Många är redan med och stödjer detta arbete med en slant varje månad. Vill du också vara med, så kan du anmäla ditt intresse genom att maila info@uppsalapingst.se och ange namn, adress, mailadress samt vilken summa du vill bidra med varje månad; 100kr, 200kr eller valfritt belopp. Varje månad kommer du få ett informationsbrev om verksamheten. Var med och gör en insats i vår stad och vårt län!