Kalender

Aug
19
lör
Gudstjänst – Amharinya
Aug 19 kl. 12:00 – 15:00

Välkommen att fira gudtjänst med oss. Mötet är på amharinya.
Läs mer

Aug
20
sön
GUDSTJÄNST
Aug 20 kl. 11:00 – 13:00

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på svenska (tolkas till engelska och persiska). Stilarna kan variera vad gäller sång och musik. I centrum står bibelordet, bönen och predikan. Gudstjänsten är till för alla åldrar.
Läs mer

GUDSTJÄNST
Aug 20 kl. 11:00 – 13:00

Dan Salomonsson
Louise Bjurling
Barnens Sommarhörna
Fika

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på svenska (tolkas till engelska och persiska). Stilarna kan variera vad gäller sång och musik. I centrum står bibelordet, bönen och predikan. Gudstjänsten är till för alla åldrar.
Läs mer

Gudstjänst – Grace Connections
Aug 20 kl. 14:30 – 16:00

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på engelska.

Gudstjänst – Tigrinja
Aug 20 kl. 14:30 – 16:30

Välkommen att fira gudtjänst med oss. Mötet är på tigrinja.
Läs mer

Bibelstudium & Bön – Finska
Aug 20 kl. 15:00 – 17:00

Varmt välkommen till Bibelstudium & Bönesamling på Finska.
Välkommen att dela ordet, bönen och gemenskapen med oss. Mötet är på finska.
Läs mer

Aug
23
ons
SpråkCafé
Aug 23 kl. 18:30 – 20:30

Vill du prata svenska?
Välkommen till vårt SPRÅK-café
Onsdagar kl. 18.30-20.30

Aug
24
tor
Bibelstudium & Bön – Tigrinja
Aug 24 kl. 17:00 – 19:30
Aug
25
fre
Bibelstudium, Bön & Lovsång – Kirundi / Engelska
Aug 25 kl. 18:00 – 20:00
Gudstjänst – Persiska
Aug 25 kl. 18:00 – 20:00

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på persiska.
Läs mer

Aug
26
lör
Gudstjänst – Amharinya
Aug 26 kl. 12:00 – 15:00

Välkommen att fira gudtjänst med oss. Mötet är på amharinya.
Läs mer

Aug
27
sön
GUDSTJÄNST
Aug 27 kl. 11:00 – 13:00

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på svenska (tolkas till engelska och persiska). Stilarna kan variera vad gäller sång och musik. I centrum står bibelordet, bönen och predikan. Gudstjänsten är till för alla åldrar.
Läs mer

GUDSTJÄNST med nattvard
Aug 27 kl. 11:00 – 13:00

Robert Wirehag
Louise Bjurling
Herrens måltid
Söndagsskolans terminstart
Fika

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på svenska (tolkas till engelska och persiska). Stilarna kan variera vad gäller sång och musik. I centrum står bibelordet, bönen och predikan. Gudstjänsten är till för alla åldrar.
Läs mer

Gudstjänst – Grace Connections
Aug 27 kl. 14:30 – 16:00

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på engelska.

Gudstjänst – Tigrinja
Aug 27 kl. 14:30 – 16:30

Välkommen att fira gudtjänst med oss. Mötet är på tigrinja.
Läs mer