Kalender

Jun
24
lör
Gudstjänst – Amharinya
Jun 24 kl. 12:00 – 15:00

Välkommen att fira gudtjänst med oss. Mötet är på amharinya.
Läs mer

Jun
25
sön
GUDSTJÄNST
Jun 25 kl. 11:00 – 13:00

Dan Salomonsson
Robert Wirehag
Louise Bjurling
Barnens Sommarhörna
Fika

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på svenska (tolkas till engelska och persiska). Stilarna kan variera vad gäller sång och musik. I centrum står bibelordet, bönen och predikan. Gudstjänsten är till för alla åldrar.
Läs mer

Gudstjänst – Grace Connections
Jun 25 kl. 14:30 – 16:00

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på engelska.

Gudstjänst – Tigrinja
Jun 25 kl. 14:30 – 16:30

Välkommen att fira gudtjänst med oss. Mötet är på tigrinja.
Läs mer

Jun
29
tor
Bibelstudium & Bön – Tigrinja
Jun 29 kl. 17:00 – 19:30
Jun
30
fre
Gudstjänst – Persiska
Jun 30 kl. 18:00 – 20:00

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på persiska.
Läs mer

Jul
1
lör
Gudstjänst – Amharinya
Jul 1 kl. 12:00 – 15:00

Välkommen att fira gudtjänst med oss. Mötet är på amharinya.
Läs mer

Jul
2
sön
GUDSTJÄNST med nattvard
Jul 2 kl. 11:00 – 13:00

Robert Wirehag
Helén Lind Jaktlund
Göran Lennartsson
Annika Bjurling
Herrens måltid
Barnens sommarhörna
Fika

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på svenska (tolkas till engelska och persiska). Stilarna kan variera vad gäller sång och musik. I centrum står bibelordet, bönen och predikan. Gudstjänsten är till för alla åldrar.
Läs mer

Gudstjänst – Grace Connections
Jul 2 kl. 14:30 – 16:00

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på engelska.

Gudstjänst – Tigrinja
Jul 2 kl. 14:30 – 16:30

Välkommen att fira gudtjänst med oss. Mötet är på tigrinja.
Läs mer

Jul
6
tor
Bibelstudium & Bön – Tigrinja
Jul 6 kl. 17:00 – 19:30
Jul
7
fre
Bibelstudium, Bön & Lovsång – Kirundi / Engelska
Jul 7 kl. 18:00 – 20:00
Jul
8
lör
Gudstjänst – Amharinya
Jul 8 kl. 12:00 – 15:00

Välkommen att fira gudtjänst med oss. Mötet är på amharinya.
Läs mer

Jul
9
sön
GUDSTJÄNST
Jul 9 kl. 11:00 – 13:00

Helén Lind Jaktlund
Annika Bjurling
Barnens sommarhörna
Fika

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på svenska (tolkas till engelska och persiska). Stilarna kan variera vad gäller sång och musik. I centrum står bibelordet, bönen och predikan. Gudstjänsten är till för alla åldrar.
Läs mer

Gudstjänst – Grace Connections
Jul 9 kl. 14:30 – 16:00

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Mötet är på engelska.