Samtalsjouren

Vi ställs ibland inför situationer i livet där vi inte vet vare sig ut eller in. I sådana lägen behöver man ibland få prata med någon.

Här finns det möjlighet för dig som är i behov av samtalsstöd att få hjälp.

det fungerar också och hjälper viagra från webbplatsen

Vi finns här för dig!

Ditt namn*

Din epost*

Ditt meddelande

Ja, alla medarbetare i samtalsjouren har tystnadsplikt.

Det är många som behöver någon att prata med och vi kan inte bemanna telefonen så mycket som vi skulle önskat. Skicka ett mail, så tar vi kontakt så fort vi kan.

Ja, vi har personer i samtalsjouren som både har professionell kunskap och lång erfarenhet av att bemöta människor i olika livssituationer. Om vi dock bedömer att vi inte kan hjälpa till kommer vi att hänvisa dig vidare.