Dubbla gudstjänster från 18 nov!

Nya tider!

På den tiden man delade ut sångböcker till alla som kom till Pingstkyrkan fanns en formulering i förordet: ”Allt som har liv växer och utvecklas”. Så lanserade Lewi Pethrus, Pingströrelsens tidiga ledare, det faktum att det hade kommit ny sång och musik. Nya tider skapar nya behov med nya lösningar. För oss i Uppsala Pingst innebär ”nya tider” rent konkret nya tider! Under en längre tid har vi sett en fantastisk utveckling inte minst i arbetet bland barn och ungdomar. Detta gör att vi är trångbodda. Livet tar sig nya former och spränger gamla ramar. Tid och rum hänger samman. När utrymmet blir för trångt är det nödvändigt att utöka tiden. Därför kommer vi att ge möjlighet för fler att komma till kyrkan genom att öppna ytterligare en gudstjänst. I stället för söndag 11.00 kan man från och med 18 november välja mellan 10.00 och 12.00. Samtidigt bygger vi också om hela plan 2 i kyrkan för att göra lokalerna mer lämpade att ta emot trycket av alla barn som kommer till söndagsskolan.

När det samlas mycket folk är det viktigt att vi samtidigt skapar en kultur av gemenskap där alla blir sedda. Därför startar vi också ”After Church” i samband med båda söndagsgudstjänsterna. Det är inte helt olikt AW (After Work). Vi gör avtal med olika restauranger om rejäla rabatter på söndagsluncherna. På så sätt kan man hänga på en grupp och få kontakter efter kyrkan. Tonåringar, studenter eller andra grupper kommer också att ha aktiviteter i samband med gudstjänsterna i kyrkan. Söndagsgudstjänsterna är navet som allt snurrar runt i kyrkan men också på andra dagar kommer det arrangeras specialevent och större arrangemang.

Nya tider, nya människor, nya behov kräver att vi utvecklas så att alla kan känna sig hemma och få plats i Pingstkyrkan. Sammantaget är det helt enkelt så att ”Allt som har liv växer och utvecklas”!

Dan Salomonsson
Föreståndare
Uppsala Pingst

By |oktober 9th, 2018|Categories: Nyhet, Signerat|

Leave A Comment