DelaktighetDelaktighet

DelaktighetDelaktighet

Om man slår upp ordet delaktighet får man veta att det betyder att ha tillgång till något, ofta med tonvikt på känslan att vara nyttig, ha medinflytande. Hela folkrörelsesverige kämpar med frågor som rör engagemang och delaktighet.

Det har alltid betraktats som helt avgörande om människor känner delaktighet i det som sker. Varje ledare har anledning att upprepat ställa sig frågan om människor känner sig delaktiga i det som sker i verksamheten. Det svenska språket har en finess. Man ”känner” delaktighet. Det går inte att bevisa eller objektivt påvisa att människor är delaktiga. Delaktighet ligger på det personliga planet. Det är fullt möjligt att känna sig vid sidan om trots att alla objektiva kriterier i form av medinflytande och demokrati är uppfyllda. Delaktighet handlar inte om att ha rösträtt i föreningsstämma eller församlingsmöte. Verklig delaktighet ligger på ett annat djupare plan. Man känner delaktighet!

När det är landskamp går många igång och tjoar i takt med det ”egna” lagets kamp och förhoppningar. ”Vi” vann, brukar det heta trots att den enda delaktigheten som fanns var att passivt käka chips och leva med i tevesoffan. Ansvaret för taktik och träning ligger helt på tränare och spelare. Märkligt nog brukar samma soffatleter som säger ”vi” vann säga ”dom” förlorade. Analyser och kommentarer varför det gick snett görs efteråt på distans. Retroaktiva råd till förlorare tycks vara soffsportarnas specialkompetens. Experterna och tyckarna finns alltid på läktaren!

Är det kanske just här det ligger. Verklig delaktighet skapas inte i första hand av att få vara med och tycka. Känslan av djup delaktighet uppstår endast på planen där det är ”vi” som både vinner och förlorar. Att vara en del av det som sker skapas ytterst av att ta klivet från expertkommentatorernas bänk till planen. Där, mitt i matchen, blir utmaningarna verkliga och delaktigheten ”känns” i varje tackling och närkamp.

Delaktigheten i församlingen uppstår när den egna vardagen blir en del av församlingens vision. När man berättar för någon, som ännu inte tror, om den personliga tron på Jesus så är man helt plötsligt ”med på banan”. När gliringarna och tacklingarna drabbar personligt ”känner” man delaktighet. Det är inte på gudstjänstrecensenternas bänk som omsorgen visas om församlingen. Församlingens match avgörs också ”på planen”, inte på läktaren bland distanserade tyckare. Delaktighet skapas av ett djupt engagemang som kostar tid och pengar. Välkommen med i matchen!

Artikeln har publicerats tidigare i Världen i DagOm man slår upp ordet delaktighet får man veta att det betyder att ha tillgång till något, ofta med tonvikt på känslan att vara nyttig, ha medinflytande. Hela folkrörelsesverige kämpar med frågor som rör engagemang och delaktighet.

Det har alltid betraktats som helt avgörande om människor känner delaktighet i det som sker. Varje ledare har anledning att upprepat ställa sig frågan om människor känner sig delaktiga i det som sker i verksamheten. Det svenska språket har en finess. Man ”känner” delaktighet. Det går inte att bevisa eller objektivt påvisa att människor är delaktiga. Delaktighet ligger på det personliga planet. Det är fullt möjligt att känna sig vid sidan om trots att alla objektiva kriterier i form av medinflytande och demokrati är uppfyllda. Delaktighet handlar inte om att ha rösträtt i föreningsstämma eller församlingsmöte. Verklig delaktighet ligger på ett annat djupare plan. Man känner delaktighet!

När det är landskamp går många igång och tjoar i takt med det ”egna” lagets kamp och förhoppningar. ”Vi” vann, brukar det heta trots att den enda delaktigheten som fanns var att passivt käka chips och leva med i tevesoffan. Ansvaret för taktik och träning ligger helt på tränare och spelare. Märkligt nog brukar samma soffatleter som säger ”vi” vann säga ”dom” förlorade. Analyser och kommentarer varför det gick snett görs efteråt på distans. Retroaktiva råd till förlorare tycks vara soffsportarnas specialkompetens. Experterna och tyckarna finns alltid på läktaren!

Är det kanske just här det ligger. Verklig delaktighet skapas inte i första hand av att få vara med och tycka. Känslan av djup delaktighet uppstår endast på planen där det är ”vi” som både vinner och förlorar. Att vara en del av det som sker skapas ytterst av att ta klivet från expertkommentatorernas bänk till planen. Där, mitt i matchen, blir utmaningarna verkliga och delaktigheten ”känns” i varje tackling och närkamp.

Delaktigheten i församlingen uppstår när den egna vardagen blir en del av församlingens vision. När man berättar för någon, som ännu inte tror, om den personliga tron på Jesus så är man helt plötsligt ”med på banan”. När gliringarna och tacklingarna drabbar personligt ”känner” man delaktighet. Det är inte på gudstjänstrecensenternas bänk som omsorgen visas om församlingen. Församlingens match avgörs också ”på planen”, inte på läktaren bland distanserade tyckare. Delaktighet skapas av ett djupt engagemang som kostar tid och pengar. Välkommen med i matchen!

Artikeln har publicerats tidigare i Världen i Dag

By |oktober 22nd, 2013|Categories: Signerat|

Leave A Comment