OrdenOrden

OrdenOrden

Med orden namnger vi verkligheten och gör den begriplig i ett sammanhang. Bland det första som hände i mänsklighetens historia var att varje levande varelse som hade skapats namngavs av människan i termer som sorterade tillvaron i ett begripligt system. Språkets och ordens skaparkraft är fortfarande en av tillvarons starkaste krafter. Med ord kan vi peppas att hålla ut under en hopplös period i livet. En väl ”timad” uppmuntran kan förändra allt när livet är tufft. Det är märkligt att orden kan forma och skapa på ett så starkt sätt, både positivt och negativt. Några obetänksamma ord kan ställa till skada och sprida sig som en skogsbrand. En erfarenhet som delas av många är att bara några få ord från en lärare, uppfattade som ”du kan inte sjunga”, tystade sången årtionden framåt. Komplexen som krymper vårt livsutrymme beror ofta på att någon sa ord som fäst sig som en tagg i själen. På motsvarande sätt är de positiva orden också livsavgörande. Minns du tillfället när någon sa att du var fin! Berömmet för uppsatsen i skolan eller bara det faktum att någon sa att dom såg oss skapade ett livslångt frihetsutrymme.

Orden är så viktiga att de en dag ligger till grund för domen över våra liv. Varje onyttigt ord skall vi en gång få svara för. Ingen är fullkomlig. Alla felar i sitt tal. För oss som lätt talar finns bara några ord kvar inför den dagen. ”Herre, förbarma dig över mig syndare”. Kanske är det avsaknaden av tanken på en yttersta rättvisa som gör att näthatet breder ut sig. Varje skvallerkärring eller illvillig ryktesspridare som för vidare skitsnacket i en grabbig ”det-tål-du-väl” jargong kommer en dag att få läsa sina bloggar i ett evigt perspektiv. Både sanningen och lögnen kan användas som tillhyggen när man vill såra andra. Alla som använt sin maktplattform i form av talarstolar, fester, bloggar eller Twitter för att misskreditera andra kommer att få en plågsam läsning när evighetens hårddiskar öppnar sin minnesbank. Allt som används för att skaffa sig själv en position på någon annans bekostnad hamnar under domen. I synnerhet gäller detta när det dödliga giftet kommer från en mun som både lovsjunger och förbannar. Det är ingen tillfällighet att profeten som drabbades av Guds helighet först ropade ut ” Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar”

Av alla ord är det få som är så positivt skapande som ”Förlåt”. Ett enda ord trycker på evighetens delete-knapp och förlåtna får vi ett helt nytt oskrivet blad att använda för de goda orden.

Tidigare publicerat i Världen i DagMed orden namnger vi verkligheten och gör den begriplig i ett sammanhang. Bland det första som hände i mänsklighetens historia var att varje levande varelse som hade skapats namngavs av människan i termer som sorterade tillvaron i ett begripligt system. Språkets och ordens skaparkraft är fortfarande en av tillvarons starkaste krafter. Med ord kan vi peppas att hålla ut under en hopplös period i livet. En väl ”timad” uppmuntran kan förändra allt när livet är tufft. Det är märkligt att orden kan forma och skapa på ett så starkt sätt, både positivt och negativt. Några obetänksamma ord kan ställa till skada och sprida sig som en skogsbrand. En erfarenhet som delas av många är att bara några få ord från en lärare, uppfattade som ”du kan inte sjunga”, tystade sången årtionden framåt. Komplexen som krymper vårt livsutrymme beror ofta på att någon sa ord som fäst sig som en tagg i själen. På motsvarande sätt är de positiva orden också livsavgörande. Minns du tillfället när någon sa att du var fin! Berömmet för uppsatsen i skolan eller bara det faktum att någon sa att dom såg oss skapade ett livslångt frihetsutrymme.

Orden är så viktiga att de en dag ligger till grund för domen över våra liv. Varje onyttigt ord skall vi en gång få svara för. Ingen är fullkomlig. Alla felar i sitt tal. För oss som lätt talar finns bara några ord kvar inför den dagen. ”Herre, förbarma dig över mig syndare”. Kanske är det avsaknaden av tanken på en yttersta rättvisa som gör att näthatet breder ut sig. Varje skvallerkärring eller illvillig ryktesspridare som för vidare skitsnacket i en grabbig ”det-tål-du-väl” jargong kommer en dag att få läsa sina bloggar i ett evigt perspektiv. Både sanningen och lögnen kan användas som tillhyggen när man vill såra andra. Alla som använt sin maktplattform i form av talarstolar, fester, bloggar eller Twitter för att misskreditera andra kommer att få en plågsam läsning när evighetens hårddiskar öppnar sin minnesbank. Allt som används för att skaffa sig själv en position på någon annans bekostnad hamnar under domen. I synnerhet gäller detta när det dödliga giftet kommer från en mun som både lovsjunger och förbannar. Det är ingen tillfällighet att profeten som drabbades av Guds helighet först ropade ut ” Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar”

Av alla ord är det få som är så positivt skapande som ”Förlåt”. Ett enda ord trycker på evighetens delete-knapp och förlåtna får vi ett helt nytt oskrivet blad att använda för de goda orden.

Tidigare publicerat i Världen i Dag

By |december 20th, 2013|Categories: Signerat|

One Comment

  1. Victor Lindh 2013-12-22 at 20:48 - Reply

    Detta är ett test för att se hur en kommentar ser ut

Leave A Comment