Signerat

Signerat

Ett två och ?

 

I bibeltexterna finns det ofta en ”treklang” som beskriver generationsskiften. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är ett exempel där den ena generationen för över till den andra som lämnar vidare till den tredje. Det verkar dock som att det ofta blir ett problem i ansvarsskiftet mellan det andra och tredje ledet. Mose, Josua och sedan ett ledarskap som kompromissar substansen i arvet. David, Salomo och ? Profettjänstens avbrutna treklang kan beskrivas Elia, Elisha och sedan katastrofen Gechasi. Det verkar som tredje generationen tenderar att ärva formen men saknar den inre substansen. I tredje steget är arvet och verksamheten ofta etablerad och självklar. Landet är intaget, respekten för profetämbetet sitter djupt hos folket. Just då frestas de som skall bära arbetet vidare att kompromissa och ta genvägar. Det är väl inte en slump att tänkespråket har myntats: ”Första generationen förvärvar, andra förvaltar, och tredje generationen fördärvar”. Detta är dock inte en biblisk princip trots att det finns flera exempel på tredje stegets fördärvande. Han som presenteras som ”Jag Är”, är Gud för alla tre generationerna. Han som säger ”Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud”, är Herre i alla fasskiften.  Det finns ingen naturlag som säger att det andra fasskiftet skall gå på tok. Psalm 121 säger ” Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt”. När tiden fasar ut en period och välkomnar en ny så finns han med som bevarar varje lands, församlings och enskilds utgång och ingång. Ansvaret för ett lyckat fasskifte vilar på både den som lämnar och den som tar över. Ett praktexempel på en attityd som omöjliggör överlämnandet är Jobs vänner. Deras förhållningssätt beskrivs ironiskt av Job: Ja visst, ni är ju så kloka, visheten dör nog ut med er”! Du som oroas för om nästa generation skall klara att bära ditt arv kan vara lugn. Visheten dör inte ut med dig!

By |oktober 20th, 2014|Categories: Signerat|

Leave A Comment