En församling värd att satsa på

Ställ tre frågor när du funderar på att stödja en församling eller organisation:

  • Hur har församlingen lyckats fram till nu?
  • Har ledarna visat sig trovärdiga och kompetenta?
  • Kommer min gåva att förvaltas på bästa sätt?

 

Några punkter som visar hur Pingstkyrkan i Uppsala försöker leva upp till ditt förtroende:

Mer än hundra år av förtroende och ständigt växande.
Pingstkyrkan i Uppsala har funnits på plats i över hundra år och fungerat både lokalt och globalt så att tusentals människor har berörts av församlingens arbete och vision. Gåvorna som ges omsätts direkt i församlingens sociala och förkunnande arbete i Uppsala, nationellt och internationellt. Genom åren har omgivningen och samhället förändrats. Utan att kompromissa om kärnan i tron har Uppsala Pingst förnyats och förändrats för att vara så effektiv relevant som möjligt i varje tid.

Bibliska principer
Pingstkyrkan i Uppsala vill stå upp för en genuin bibeltro och en klar medvetenhet om kärnan i en kyrkas stora uppdrag. Tron och engagemanget är på riktigt! Vart du än möter Uppsala Pingst så märker du att församlingen seriöst tar tron på allvar så att det genomsyrar all verksamhet. Teologin formas av frågan: ”Vad säger Bibeln?”. Verksamheten växer fram ur frågan: ”Vad kan vi hjälpa till med?”

Ett ledarskap som har överlåtit sig till kallelsen
Pingstkyrkan i Uppsala har ett ledarskap som genom många år visat sin överlåtelse och sitt engagemang. Ledare som står kvar genom olika säsonger och faser i en kyrkas historia skapar trovärdighet och stabilitet inför en expansiv och föränderlig framtid.

Ekonomisk transparens och integritet
Pingstkyrkans ekonomiska redovisning är helt transparent och öppen. Genom externa revisorer och en demokratisk grundstruktur säkerställs att ekonomin förvaltas på ett professionellt och kompetent sätt. Det faktum att församlingen funnits i över hundra år visar på en ekonomisk och administrativ pålitlighet som håller i det långa loppet. Detta är särskilt anmärkningsvärt utifrån det faktum att all verksamhet som finns i församlingen drivs med frivilliga gåvor, inga statliga eller kommunala bidrag eller stora donationer eller fonder.

Hjärta för medmänniskor
Om du analyserar Uppsala Pingst kommer du att märka att allt som händer i kyrkan har ett distinkt gemensamt drag. Över allt finns människor som har behov. Pingstkyrkan är en naturlig plats att komma till när verkligheten är tuff och livet inte är som man önskar. Socialt arbete och helt vanlig medmänsklig omsorg är hjärtslagen i kyrkan.

Nästa generation på plats
Pingstkyrkan har en historia som inger respekt. Men det kanske mest påtagliga är att nästa generation redan är på plats. Barnen och ungdomarna är delaktiga, på riktigt. Mitt i församlingen har framtiden redan börjat!

Frimodig tro och stora visioner
När du ger resurser till Pingstkyrkans arbete kopplar du dig till en gemenskap som har visioner och drömmar om framtiden. I en gemensam tro, ett gemensamt hopp och en kärleksfull miljö föds visioner som frigör det Gud har lagt ner hos var och en.

Personlig erfarenhet av Guds närhet
Det starkaste skälet att investera resurser i form av tid och pengar i Pingstkyrkan är att du själv har blivit hjälpt och berörd. Pingstkyrkan är för många platsen där det heliga berör livet, platsen där man får möta Gud. När tron och visionen tänds hos oss vill vi ge det vidare. För den som drivs av kärleken till barnen, omsorgen om den lidande och behovet av en fast punkt i en föränderlig värld är det självklart att investera i något som har ett verkligt värde.

Pingstkyrkan i Uppsala är inte möjlig utan din generositet!

By |mars 5th, 2019|Categories: Uncategorized|

Leave A Comment