God Jul och ett välsignat 2019!

Uppsala Pingst önskar dig en riktigt God Jul och ett välsignat nytt år!

Med tacksamhet kan vi konstatera att församlingen kan lägga ytterligare ett år av välsignelser till sin drygt sekellånga historia. 2018 har varit ett år av tillväxt och expansion, ett nådens år från Herren. Mängden människor som samlas har under flera år succesivt ökat. Genom barnen och ungdomarna, som dominerar församlingsbilden, finns framtiden redan på plats. Vår församling är inte en nischad krets för några få. I församlingen ryms barnen och de gamla sida vid sida. Nya svenskar och vi som varit på plats hela livet finns i samma gemenskap. Kvinnor och män, grabbar och tjejer står tillsammans för att hjälpa och styrka varandra.

Mot denna bakgrund känns det naturligt att uttrycka ett stort tack till dig som på olika sätt relaterar till församlingen. Tack för allt det positiva som du har bidragit med under året! Utan din och alla de andras insats hade församlingen varit mycket fattigare. Tack för alla de gånger din vänliga blick har uppmuntrat en medmänniska. Tack för förbön och omsorg om gemenskapen. Genom att tala gott och att arbeta för det goda skapas en dynamisk atmosfär som utlöser Guds kraft. När jag nu önskar dig en God Jul och ett Gott nytt år är min förhoppning att det goda skall flöda i ditt liv. Han som kallade oss sviker aldrig!

Hälsningar
Dan Salomonsson

By |december 14th, 2018|Categories: Uncategorized|

Leave A Comment